Nå din målgrupp, som de stora företagen gör

men till en betydligt lägre budget

Lanseringar skapar en serie upplevelser som väcker intresse. 

När en upplevelse framkallar en känsla, en stark känsla gör det att man berättar för andra. Det är bra för marknadsföringen

Reklam som skriker ”köp min produkt” är inte längre så effektiv.

Köparna är mer självständiga idag och har som bekant bra verktyg för att hitta vad de söker. Då är det inte så uppskattat att säljare ringer och säljer fast köparna inte är redo att köpa. 

Sluta använda megafon

Vid B2B försäljning är det tyvärr vanligt att man når fel beslutsfattare och fel företag med för liten potential. 

Genom att anpassa kommunikationen till köparna når du, i större utsträckning, rätt person på rätt företag.

Hjälp kunden köpa

Om du och ditt B2B företag vill nå er målgrupp behövs det en ökad personifiering och insikt om hur kunderna köper digitalt. 

Vad är det som gör att den potentiella kunden inser att de har ett behov av förändring? Vi lär dig vad kan du göra för att befästa det behovet och så att de vill göra något åt sitt problem. 

Bygg förtroende

Förtroende har många nivåer. En nivå är att skapa tryggehet och inte bli bortsorted, tack  vare ett gott första inryck. Nästa nivå är att visa vilket värde ni erbjuder. Om ni fortfarande har köparens förtroende kan ni komma ifråga för ett samtal eller möte. 

Förtroede är framtidens valuta.

Var generös 

Ge bort det bästa du har, låt köparna uppleva värdet av att använda er tjänst. Överträffa förväntningar. Att skapa positiva känslor för köparen framåt på köpresan. 

Lansering av digitala tjänster

Denna metod fungerar särskilt bra vid lansering av digitala tjänster

Lanseringar för Sverige

Lanseringar är skapat av svenskar, för svenskar på svenska.

Lanseringar har funnits länge men har inte varit tillgängligt för små och mellanstora företag.

Med smart e-postmarknadsföring i kombination med sociala media och främst LinkedIn är Lanseringar ett kostnadseffektivt sätt att nu ut till många utan att ha miljonbudgetar som storföretagen.

Lanseringar för din situation

Det finns olika typer av lanseringar av produkter och tjänster:

  • För-lansering
  • Snabblansering
  • Lansering
  • Affiliate lansering
  • Joint venture lansering

för olika behov och situationer.

Nå rätt beslutsfattare

Det som som de olika lanseringarna har gemensamt är att de möjliggör att man når ut till många på köparens villkor.


Gör det lätt att köpa

Lanseringar handlar till stor del om att ”sluta sälja” och i stället ”underlätta köp” genom personligt anpassad kommunikation.

Detta medför att resultaten bli betydligt bättre än om man säljer på traditionellt sätt.

Nå rätt företag med rätt potential!

Når ni fel beslutsfattare.  I så fall är ni inte ensamma. Vi vet att det är det vanligaste problemet. 

Trots att det är ett välkänt problem har det inte funnits någon riktigt bra lösning.  

Ett problem stort nog att det är värt att lösa.
Vi har själva haft problemet
Men en dag insåg vi att vi kommit på något bra
Så vi har tagit fram en metod för hur ni kan nå rätt kunder när de är köpmogna 

Du medger att vi lagrar dina personuppgifter för att du ska få tillgång till guiden.

© Copyright 2019 . Built with OptimizePress.

Page Created with OptimizePress