Reklam som skriker ”köp min produkt” är inte längre så effektiv. Nå i stället rätt kunder när de är köpmogna med lansering av digitala tjänster. Lanseringar skapar en serie upplevelser som väcker intresse . En upplevelse framkallar en känsla som gör att man berättar för andra. Ta kontakt för mer info.

Svårt att nå fram?

Beslutsfattare är upptagna och irriterade pga många oönskade samtal och mail Läs mer»

Kalla samtal eller...

Finns det effektivare sätt att nå fram? Läs mer»

Köpprocessen har ändrats

Köparna är välinformerade genom att ha googlat. Läs mer»
Copyright © Lanseringar.se