Reklam som skriker ”köp min produkt” är inte längre så effektiv.

Köparna är mer självständiga idag och har som bekant bra verktyg för att hitta vad de söker. Då är det inte så uppskattat att säljare ringer och säljer fast köparna inte är redo att köpa. 

Om du och ditt B2B företag vill nå er målgrupp behövs det en ökad personifiering och insikt om hur kunderna köper digitalt.

Vid B2B försäljning är det tyvärr vanligt att man når fel beslutsfattare och fel företag med för liten potential.

Trots att detta är ett välkänt problem har det inte funnits någon riktigt bra lösning.

Nåja, är det ett stort problem är det värt att lösa.

Vi har själva haft problemet. Men en dag insåg vi att vi kommit på något bra. Så vi har tagit fram en metod för hur ni kan nå rätt kunder när de är köpmogna. Denna metod fungerar särskilt bra vid lansering av digitala tjänster.

Lanseringar skapar en serie upplevelser som väcker intresse. När en upplevelse framkallar en känsla, en stark känsla gör det att man berättar för andra. Det är bra för marknadsföringen.