Flera undersökningar pekar på att alltfler inte ens överväger att köpa av någon de inte redan känner.

Den siffra som gäller är att i 90% av fallen bryr sig inte alls om kalla samtal. En annan siffra som vi känt till lite längre är att kalla samtal inte fungerar i 97% av fallen.

Samtidigt är det alltfler som köper när de är mogna och får rätt information vid rätt tillfälle.

Lanseringar är ett alternativ till kalla samtal som gör att du blir känd, omtyckt och har skapat förtroende.