Om ett företag vill nå 500 personer tar det ca 2 500 samtal. Kalendertiden att nå fram är ca 3 månader om man använder metoden kalla samtal.

Lanseringar medför att du blir känd, omtyckt och har skapat förtroende vilket skapar förutsättningar för varma möten där du är efterfrågad.

Eller ännu bättre där personer köper utan att behöva träffa dig personligen eftersom de lärt känna dig via personlig anpassad kommunikation som gör att finns i åtanke när det är dags att köpa.