OlleLeckneLinkedInexpertLanseringar är en beprövad metod för att nå ut till många med syfte att regelbundet lansera en produkt eller tjänst till en målgrupp.

Bakom Lanseringar ligger Olle Leckne och här kommer en del av bakgrunden och historien.

Jag har intresserat mig för mänskliga beteenden. Det intresset började på allvar för mer än 10 år sedan då jag utbildade mig till professionell coach. Det var som att jag gick från svart/vit TV till färg. Jag började se nyanser i kommunikationen mellan människor i verkligheten och på internet.

När sociala media växte fram var det ingen överraskning för mig.

De drivkrafter som människor visar på Facebook och Linkedin är vanliga mänskliga behov som fått en spelplan där de kan uttryckas fritt.

Jag fann så småningom några nycklar till hur förtroende skapas en viktig förutsättning för alla relationer inte minst i köp och säljsammanhang.

Genom att arbeta med digital marknadsföring, seminarier och utbildningsverksamhet, referensmarknadsföring och mötesbokning i stor skala i egna företag och dess kunder har jag kommit fram till ett par viktiga insikter som jag vill dela med mig av i form av lanseringskonceptet.

Hälsningar
Olle Leckne
Entreprenör, företagare och professionell nätverkare

Tel 0733 905611