Beslutsfattare är alltmer upptagna och svarar inte på kalla samtal eller oönskade mail. Lanseringar är ett arbetssätt där man når ut till många på ett personligt sätt som gör att mottagaren vill köpa. Lanseringar är ett effektivt sätt att nå fram genom att ta hänsyn till att köpprocessen har förändrats.

Anmäl dig till en serie e-brev så får du veta mer om lanseringar (som kan liknas vid motsatsen till SPAM).

PS Du kan när som helst avsluta prenumerationen.