Hur mycket tid och energi lägger ert företag på att kontakta nya kunder?

Hur mycket tid lägger ni på att ta emot samtal från kunder som vill köpa?