Vi tillhandahåller tjänster för att lansera produkter och tjänster.

Det finns olika typer av lanseringar

  • För lansering
  • Snabblansering
  • Lansering
  • Affiliate lansering
  • Joint venture lansering

för olika behov och situationer.

Det som som de har gemensamt är att de möjliggör att man når ut till många på köparens villkor.

Lanseringar handlar till stor del om att ”sluta sälja” och i stället ”underlätta köp” genom personligt anpassad kommunikation.

Detta medför att resultaten bli betydligt bättre än om man säljer på traditionellt sätt.

Vad är unikt?

Lanseringar är skapat av svenskar, för svenskar på svenska.

Lanseringar har funnits länge men har inte varit tillgängligt för små och mellanstora företag.

Med smart e-postmarknadsföring i kombination med sociala media och främst LinkedIn är Lanseringar ett kostnadseffektivt sätt att nu ut till många utan att ha miljonbudgetar som storföretagen.

Villkor för tjänsterna

  • Affiliate ersättning, i procent av köp, vid inbjudan av kunder från listor
  • Utbildning för att sätta upp egna lanseringar, kr/tim eller fast pris
  • Samarbetsprojekt med särskilda villkor

anmäldighär