En färsk undersökning säger dessutom att säljaren kommer in sent i 90% av fallen.

Tidigare var den siffran 54%. Så man kan verkligen säga att förutsättningarna har förändrats.